Zatrudnienie w Niemczech po 01.01.2021 roku

Dla osób zatrudnionych w Niemczech najbardziej odczuwalnym zdaje się podwyższenie stawki Kindergeld o 15 Euro (tj. na pierwszą dwójkę dzieci do wysokości 219 Euro), podwyższenie wynagrodzenia minimalnego (Mindestlohn) do wysokości 9,50 Euro brutto na godzinę, jak i zniesienie dla ok. 90 % zatrudnionych obowiązku ponoszenia podatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) w wysokości 5,5% podstawy opodatkowania. Ponadto wzrośnie zapotrzebowanie na opiekunki dla seniorów i położne – ustawowo zapewniono zorganizowanie ok. 20.000 dodatkowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy z siedzibą w Niemczech, których zakłady zostały tymczasowo zamknięte lub których działanie zostało znacznie ograniczone w wyniku przeciwdziałania pandemii, będą mogli korzystać z przedłużonej do 30.06.2021 pomocy finansowej państwa niemieckiego (Überbrückungshilfe III), do 31.12.20201 będzie zaś obowiązywała możliwość dofinansowania miejsc pracy z pakietu Kurzarbeitergeld, jak i zwolnienie z obowiązek odprowadzania składek socjalnych w całości do 30.06.2021 r., jak i połowy tej wysokości do 31.12.2021 r. W ten sposób utrzymanie niemieckiego miejsca pracy będzie pewniejsze.

Leave a reply